Home/ Prelucrarea datelor/ Datele Dumneavoastră/ Politică de utilizare a cookie-urilor/ Drepturile Dumneavoastră/ Contact/

Drepturile Dumneavoastră

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu Dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă puteți autentifica pentru actualizarea acestora sau puteți contacta echipa noastră de Relații cu Clienții.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți formularul de contact de pe site-ul nostru. Ca alternativă, puteți contacta echipa de Relații cu Clienții.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:

Dacă nu mai doriți să primiți mesaje de marketing din partea noastră privind serviciile și produsele noastre și/sau ale partenerilor noștri, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing (e-mail, SMS, MMS, telefon sau poștă).

Există diverse metode de a renunța la primirea mesajelor de marketing:

  • Contactați echipa de Relații cu clienții
  • Trimiteți un e-mail la adresa noastră pentru instrucțiuni.
  • Accesați link-ul de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing pentru a vă dezabona;
  • Trimiteți un e-mail folosind formularul de contact de pe site-ul nostru.

Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje referitoare la servicii. Pe acestea le veți primi în continuare (dacă nu am indicat altfel). 

Pentru administrarea cookie-urilor și o mai bună înțelegere a ceea ce sunt acestea:

Doriți să dezactivați un cookie sau să înțelegeți mai multe cu privire la natura acestora? Consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru pentru detalii complete în acest sens.

Pentru a obiecta la alte prelucrări realizate în temeiul intereselor noastre legitime:

Vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau să ne trimiteți un e-mail folosind formularul de asistență de pe site-ul nostru.

Cum să înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile Dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau să ne trimiteți un e-mail folosind formularul de asistență de pe site-ul nostru. Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere

Compania noastră urmărește să prelucreze și să păstreze datele doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că păstrăm datele mai mult decât este necesar, vă rugăm să ne contactați. Dacă contractul a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, a se vedea secțiunea Durata de păstrare a datelor cu caracter personal).